Handlingslammelse om fremtiden på Øvre Romerike?

Apati på Øvre Romerike skriver Eidsvoll Ullensaker Blad om Lars Berge sin utfordring. Janka Holstad fra Arbeiderpartiet kommenterer også Jan Tore Sanner sin kommunereform i artikkelen.

Lars Berge etterlyser lokalt initiativ fra kommuner på Øvre Ronerike

Nedre Romerike har muligheten til en ny kommune i fellesskap mellom Skedsmo, Sørum og Fet. Gratulerer! Mer enn 1 av 3 kommuner er nå på vei inn i en sammenslått kommune. Det er bra! Øvre Romerike og Gardemoen henger etter. Da er det tøft at lillebror Hurdal ønsker å danse med den største damen i rommet, Ullensaker. 

Hvorfor ønsker ikke de andre ordførerne på Øvre Romerike å påvirke neste generasjons fremtid? Er det feighet eller handlingslammelse som skyver beslutninger bort fra lokaldemokratiet, og tilbake til Stortinget som har vedtatt reformen? Noen tror denne reformen går over av seg selv. Er det slik at ordførere på Øvre Romerike fører sin egen befolkning bak lyset?

Kommunereformen er kanskje den viktigste saken i et hvert kommunestyre denne perioden.

Det er mange gode grunner til hvorfor vi på Øvre Romerike skal ta vår del av en nasjonal dugnad:

· Oljeprisen

· Arbeidsplasser

· Vi spiser av honningen til neste generasjon

· Ny teknologi endrer tjenester og brukervaner

Dagens kommunestruktur er tilpasset hest og kjerre. I dag er en stor andel av Norges befolkning innom Gardermoen, en eller flere ganger i løpet av året. Hva har endret seg på Romerike de 60 årene siden sist kommunereform: 

· Hovedflyplassen eller Oslo Lufthavn OSL

· 4-felt E6 fra Oslo til Hamar, og hele veien ned til Mellom-Europa

· Befolkningsveksten i Europas raskest voksende hovedstadsregion

· Romeriksporten

· Vekst i næringslivet

· Den delen av Akershus som vokser raskest

· Nærheten til Oslo

Høyre vil sette oss i stand til å være rustet for fremtidens arbeidsliv, velferd og teknologi. Perspektivmeldingen i 2013 viser behovene for omstilling, allerede før asylsituasjonen og et dramatisk fall i oljeprisen. Vår evne til å omstille Norge, vil avgjøre hvor god velferden er for neste generasjon. I hvor stor grad vi lykkes med viktige reformer, som velferdsreformen om kommunestruktur, vil ha stor betydning for vår evne til å skape både trygghet og muligheter.

Reformen er vedtatt igangsatt av Stortinget. Kommunereformen baseres på at hver kommune tar ansvar. Ansvar for å finne de beste løsningene lokalt. Men ingen må tro at denne reformen bare går over av seg selv. Ønsker vi på Øvre Romerike å avstå fra å vise ledelse, og heller la beslutningene bli tatt i Oslo? Jeg sier et klart og tydelig nei til unnfallenhet i en så viktig sak. Høyre sier et klart og tydelig ja til å ta et helt opplagt lederansvar.

Personlig gleder jeg meg til å legge ned det siste interkommunale selskapet på Øvre Romerike, og ønske velkommen til den nye kommunen, som eier og driver sine egne tjenester.  

Dette er en ektefølt hilsen, spesielt til Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad og Nes. Bli med og finne gode løsninger dere også 🙂

Jeg vil gjøre hverdagen både enklere og tryggere for folk flest. La oss sammen bruke muligheten til å skape fremtidens Romerike!

Eidsvoll Ullensaker Blad skriver om APati på Øvre Romerike rund kommunereform

Ny ungdomsskole i Jessheim – en gladsak!

Barna på startstreken for UKI-karusellen symboliserer oppstarten til ny ungdomskole på Jessheim

Kommunestyret har i dag vedtatt startskuddet for ny skole ved UKI-Arena.

Ullensaker kommunestyre har i kveld vedtatt å legge ny ungdomsskole som en del av UKI-Arena, i Jessheim. Det er en gladsak for barn, unge og foreldre i Ullensaker. Nå har vi banet vei for en veldig god skole, og en fantastisk utnyttelse av idrettsparken videre. Jeg håper virkelig at Ullensakers politikere vet å tenke slik også for fremtiden.

Høyre og Frp i Ullensaker har nå vedtatt plassering av ny ungdomsskole.

Politisk debatt
Jeg har stor respekt for politikere som har forskjellige meninger. Noen ville at skolen skulle legges et annet sted. Det er også viktig for den politiske debatten at kommunestyresalen bokstavlig talt kan ha stor takhøyde.

Etter å ha sett kveldens debatt er jeg glad for Ap sitt forslag om å be kontrollutvalget se på denne saken. Hvorfor er jeg det? Jo, det er fordi flere representanter, med Aps gruppeleder i spissen, insinuerer en politisk behandling jeg ikke kjenner meg igjen i (du kan se kommune-TV og vurdere selv).

En god skole
Personlig har jeg sett akkurat de samme dokumentene som Aps gruppeleder, omtrent samtidig. Begge vet vi at vedtatt rom- og funksjonsprogram legges til grunn. Lover og regler om offentlig anskaffelse må og skal selvsagt følges, her som i alle andre saker. Det er trist å se at hardt arbeidende fritidspolitikere (nesten) beskyldes for noe som mangler rot i virkeligheten. I Ap sitt litt desperate korstog mot OPS, faller det ord og uttrykk som bør belegges vesentlig bedre før de fremmes.

Hardt arbeidende gruppe
Jeg er glad for at Høyres gruppe (selvsagt) har vært grundig, habil, gjennomdiskutert og alene i å beslutte sitt syn i denne saken. Det er en stolt lokalforeningsleder som vet at gruppen har, også i kveld, levert en solid innsats i behandling av viktige saker for Ullensaker sin fremtid.

Da vil jeg få lov til å ønske alle mine politikervenner i Ullensaker en riktig god sommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fremtid for kommunen eller en kommune for fremtiden?

Buttons på jakkeslaget med Høyre-logo, H-partner-logo, Ullensaker, Willy og et bilde av Willy Kvilten

Willy Kvilten som ny ordfører i Ullensaker, skriver Lars Berge

Jeg tror Willy Kvilten blir Ullensakers neste ordfører. Sammen jobber vi hardt for flere nye høyreordførere på Romerike, etter valget neste år. Jeg håper de blir den siste ordfører i sin kommune. Hvorfor? Jeg ønsker større makt og innflytelse til innbyggerne på Romerike. Mindre makt til staten, fylkesmannen og fylkeskommunen. Nærhet til der hvor beslutningene virkelig fattes. Continue reading

Oslo er blant de ti smarteste byene i verden – smart city

Oslo er blant de ti smarteste byene i verden - smart city

Oslo er nummer 10 på Cities in Motion Index (IESE Business School). Tiende smarteste byen i verden. Men, vi har litt igjen på å være trendsettere. Godt å ha noe å jobbe med 🙂

Fint selskap med Tokyo, London, New York, Zürich, Paris, Genève, Basel, Osaka og Seoul. And the list goes on and on and on.

Fjær i hatten til ledelsen og innbyggerne i byen!

TIDLIG INNSATS ER FREMTIDEN I ULLENSAKER

 

Lars Berge - Høyre - SEO - Google -

Ullensaker er en kommune hvor vi lykkes med å ta grep for å heve kvaliteten. Vi har oppnådd resultater i læringsutbyttet, først og fremst ved å satse pengene der forskningen sier det virker. Tydelig ledelse, satsing på læreren og tidlig innsats er noen viktige grep. Vi velger å gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som svikter. Da er det enklere å legge mer ressurser etter, der hvor det faktisk virker.

Det er positivt å se at fylkesmannen sporer konkrete forbedringer med barnevernet i Ullensaker. Det er på høy tid! Barnevernet er et område som både må og skal fungere. Øverste ledelse i vår kommune har ikke vært dyktig nok til å sørge for nettopp det, de senere år. Der ligger mye av kjernen til hvorfor en enhet i kommunen ikke har prestert over tid. Ny rådmann og kommunaldirektøren som nettopp har overtatt ansvaret for området, må få muligheten til å vise at rett kvalitet er på plass.

Rettssikkerhet
Ullensaker Høyre ønsker å satse på barnevern. Men, vi aksepterer ikke å kaste gode penger etter dårlige. Barnevernet har en grunnleggende viktig oppgave i vår kommune. Men, vi stiller høye krav til kvalitet. Da må vi være trygg på at kommunens øverste ledelse har løftet de faktiske prestasjonene. Dette dreier seg om mer enn penger. Det dreier seg om rettssikkerheten til både barn og foreldre i Ullensaker.

System eller mennesker?
Kjell Fredagsvik fra Arbeiderpartiet påpeker i sitt innlegg 9. januar vesentlige avvik knyttet til barnevernet. Men, det er for enkelt å tro at mer penger i seg selv vil løse problemene. En usvikelig tro på systemet. Utfordringene er alvorlige. Vi må bare være trygg på at kvaliteten er på et nivå, hvor barn og foreldre i Ullensaker får den hjelpen de skal ha. Systemet må fungere. Mennesker må få lov til å prestere. Øverste ledelse må ta ansvar. Vi har tidligere lagt mye ressurser etter barnevernet, uten at kvaliteten har vært god nok. Den nye toppledelsen i kommunen har et direkte ansvar for å levere rett kvalitet.

Å lykkes er et topplederansvar
Kvaliteten skal selvsagt opp, og ventetidene ned. Penger blir et tema når vi er trygg på kvaliteten. Strategien for å lykkes er et topplederansvar. Dagens ledelse skal ikke hvile, før barnevernet fungerer.

Tidlig innsats er en god investering!

Det enkle er ofte det beste!

Det enkle er ofte det beste, sier Lars Berge til Kjell Fredagsvik om skatt

Det enkle er ofte det beste, sier Lars Berge til Kjell Fredagsvik om skatt

KONKURRANSEVRIDNING: Særnorske skatter og avgifter svekker norsk næringsliv.

Alle skal betale skatt av pengene de tjener. Skatt er en viktig del av hvordan vi finansierer deler av velferden i Norge. Det skal ikke kuttes i velferd, fordi vi skal spare skatt. Dette er enkelt. Så langt er både Fredagsvik (Ap) og jeg enige (tror jeg). Jeg er glad for denne enigheten. 

AP skader arbeidsplasser
Arbeiderpartiet taler med to tunger. De ønsker at trygge norske arbeidsplasser skal ha vanskeligere rammevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Det skader norske arbeidsplasser, i dag og langt inn i fremtiden. Det svekker noe vi kaller konkurransekraft. Over tid skaper det grobunn for høy arbeidsledighet og økt klasseskille. Vi må så før vi kan høste. Vi kan ikke skattlegge såkornet som skaper trygge arbeidsplasser. Vi kan ikke snakke om velferd, uten trygge arbeidsplasser.

Høyre stimulerer verdiskaping
Høyre vil ha et næringsliv som driver forskning, innovasjon, utdanning og utvikling, i stedet for å betale en avgift på trygge arbeidsplasser andre land ikke har. Formueskatten er nettopp en slik vekstdrepende avgift, som skaper mindre trygge arbeidsplasser. Eiendomsskatt på næringseiendom er akkurat det samme. Et mylder av skatter og avgifter svekker verdiskaping. Vi vil gjøre Norge enklere og tryggere for alle. Det er et veiskille i norsk politikk.

Noen faktaopplysninger:
– Høyre dekker inn formueskatten ved økte inntekter over statsbudsjettet
– Høyre vil bruke penger smartere, igjennom ny teknologi
– Velferd måles i kvalitet og resultater, ikke i kroner – penger er “bare” et verktøy. Penger i seg selv skaper ikke kvalitet. Det er måten vi jobber på som skaper kvaliteten
– Ullensaker kommune vil beholde sine inntekter også etter at formueskatten reduseres
– Næringslivet i Ullensaker blir svakere av å innføre eiendomsskatt på næringseiendom
– Ullensaker kommune skal tilføres nye inntekter ved hjelp av bedriftsbeskatningen

Stabile skatteinntekter
Jeg ønsker å dele en refleksjon med Fredagsvik. Vi har et robust næringsliv i Ullensaker, nettopp fordi vi legger til rette for det. Det skaper trygge arbeidsplasser. Trygge arbeidsplasser skaper gode skatteinntekter. Stabile skatteinntekter trygger velferden. La oss fortsette med det!

Fremtidige generasjoner
Jeg betaler ikke formueskatt, og er heller ikke særlig bekymret for min egen personlige økonomi knyttet til nettopp det. Men, jeg er veldig glad for at Høyre vil fjerne den, slik at neste generasjon også kan ha stabile skatteinntekter fra trygge arbeidsplasser.

Fredagsvik snakker mye om hvordan å sage av den greinen du sitter på, eller å skattlegge trygge arbeidsplasser. Hva har han tenkt å gjøre for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, som trygger velferden vår? Jeg blir litt bekymret. Han ser jo heller ikke ut til å ha lest mine tall om kommuneøkonomien helt edruelig.

Vi vil investere i økt skaper- og konkurransekraft. Slik skaper vi langsiktige skatteinntekter for alle. Det er nye ideer og bedre løsninger i praksis. Så enkelt! Det enkle er ofte det beste.

Publisert i Romerikes Blad 9. august 2013.

Det enkle er ofte det beste, sier Lars Berge til Kjell Fredagsvik om skatt

Hvem skremmer hvem i bærskogen?

Kjell Fredagsvik skremmer trygge arbeidsplasser i bærskogen, sier Lars Berge

Kjell Fredagsvik skremmer trygge arbeidsplasser i bærskogen, sier Lars Berge

Kjell Fredagsvik (Ap) inviterer meg med ut på bærtur. Han har latt seg inspirere av mitt forrige innlegg om fakta. Jeg takker for invitasjonen, og har tenkt å svare.

Men, jeg lurer på hva du tenker om det å legge skatt på trygge arbeidsplasser, som andre ikke har.
 Kjell Fredagsvik skremmer trygge arbeidsplasser i bærskogen, sier Lars Berge

Hvorfor er det viktig å legge en skatt på arbeidsplassene som finansierer velferden vår?

Er det for mange som mangler erfaring med hvordan det er å skape arbeidsplasser?

Jeg mener at formueskatten er en skatt på norske arbeidsplasser. Skatt og verdiskaping henger sammen.

Fakta er fakta!

Kjell Fredagsvik bommer på sine utspill, skriver Lars Berge

Kjell Fredagsvik bommer på sine utspill, skriver Lars Berge

Erna økte overføringene til norske kommuner mer enn hva dagens regjering har gjort denne perioden. Det er fakta! Staten dekker formueskatten med økte inntekter. Det er fakta! Eiendomsskatt på næringseiendom i Ullensaker, svekker trygge arbeidsplasser. Det er fakta!

Presisjon er viktig. Kjell Fredagsvik er faktamessig på bærtur i sitt svarinnlegg til meg 26. juni. Høyrestyrte Oslo vil beholde sine 2 milliarder, også etter at formueskatten er redusert. Det samme vil alle andre kommuner. Hva enkelte rådmenn tror og tenker er en ting. Fakta er noe helt annet.

Erna økte overføringene
Erna Solberg var kommunalminister i 2001-05. Da økte statens overføringer til kommunene med 2,23% per år. I hele den rødgrønne perioden har det økt med 2,54% per år. Hvor er forskjellen? Denne perioden har det økt med 2,05% per år. Erna økte mer! Fredagsvik og andre skremmere kan nekte å tro så mye de bare vil. Dette er fakta!

50 milliarder
Dette skjer samtidig som staten stadig pålegger kommunene nye oppgaver, uten at det følger nok penger med. Frukt i skolen fremfor en satsing på lærere, er bare et eksempel. Kommunenes gjeldsbelastning øker pga staten. Det har skjedd i løpet av rødgrønt styre. Samtidig som statens inntekter øker med 50 milliarder hvert år.

Eiendomsskatt
SV og Ap i Ullensaker vil svekke arbeidsplassene i vår kommune, ved å pålegge en spesiell skatt på næringslivet. Det skaper utrygghet. Ullensaker Høyre vil skattlegge de som faktisk tjener penger. Det skaper trygghet. Eiendomsskatt er en skatt på trygghet, uansett hvilken eiendom vi snakker om. Hvem tror Fredagsvik betaler for tryggheten vår? Jo, det er et næringsliv som har gode rammevilkår, skaper trygge arbeidsplasser, kan konkurrere, tjener penger og betaler skatt. Superenkel forskning viser det!

Muligheter
Høyre ønsker å stimulere norske kommuner og arbeidsplasser:

  • Kompetanse, forskning og ledelse vil hjelpe norske kommuner til å jobbe smartere
  • Selskapsskatten vil bidra til at kommunene legger til rette for lønnsom næringsutvikling
  • De som skaper trygge arbeidsplasser skal stimuleres
  • Vi skal skape grunnlag for konkurransekraft, sammen med gründere som ”bærer staur” hver dag

Ullensaker Høyre nekter å svekke grunnlaget for trygge arbeidsplasser i vår kommune. Derfor sier vi nei til både eiendomsskatt og formueskatt. Vi vil skattlegge de som tjener penger, og inspirere de som skaper trygge arbeidsplasser. I Høyre kaller vi dette å skape verdier. Det skaper trygghet for våre innbyggere og den kommunale velferden. Så enkelt, og så greit!

Vi trenger en regjering med nye ideer og bedre løsninger!

Romerikes Blad publiserte denne 1. august 2013, med noen redaksjonelle endringer.

Lars x 2 utforsker mer av Budapest – dag 2.

Kunstmix i Budapest med opera og skrik, eller Verdi og Munch

Kunstmix i Budapest med opera og skrik, eller Verdi og Munch

Frokosten ved hotellet er verdt en historie i seg selv. Det går dusinvis av hotellopphold mellom hver gang noe slikt åpenbarer seg. Lover noen bilder derifra til neste post. Royal Spa i Budapest er som å skru tiden tilbake i til 1800-tallets luksus. Vi må få tatt noen bilder derifra også før utsjekk.

Vi kjøper Budapestkortet, og finner oss en trivelig gresk restaurant i Budapest med moussaka på menyen. Lars Henrik utforsker ukjent terreng. Vi går videre rundt i byen og utforsker. Frihetsbruen (eller Liberty Bridge) krysser Donau ved Gellert høydens fot. Videre må vi finne et sted for is. Nå begynner Lars Henrik å bli kjent i byen. Han guider oss rundt (også uten kart). Plutselig skriker han ut OPERA (Var det La Traviata eller Toska?). Statsoperaen i Budapest er et flott bygg. Utenfor inngangen sitter de ungarske komponistene Erkel Ferenc og Frans Liszt (eller Liszt Ferenc) og følger med. St Stephans basilika er nok et slikt bygg som Lars Henrik betrakter før han forsøker å løpe fra fotografen.

Middagen vår spiser vi på en veldig god indisk restaurant som heter Salaam Bombay. Vi nyter butter chicken og en sjømattallerken m/safranris og nan. Vi går mette tilbake til hotellet, nyter inntrykkene og gleder oss allerede til neste dag.

Image

Etter Royal Spa i Budapest trenger helten både mat og drikke

Image

Liberty Bridge med Gellert høyden i bakgrunnen er en av Budapests flotte bruer PS! Sjekk den gule trøya mi

Image

Is er digg etter en dag i varmen i Budapest – vanilje og sjokolade

Image

 

Operaen I Budapest litt nærmere fasaden

Image

 

Erkel Ferenc sitter på sokkel ved inngangen til operahuset i Budapest

Image

Liszt Ferenc sitter på sokkel ved inngangen til operahuset i Budapest

Image

Salaam Bombay i Budapest serverte oss både indisk sjømat og butter chicken – nydelig mat

Image

St Stephans Basilika i Budapest er en fantastisk flott katedral opplyst i mørket foran en blond gutt

Image

St Stephans Basilika i Budapest opplyst i mørket uten en blond gutt foran

Image

Image

Kan jeg bare løpe fra resten av bildene på bloggen i kveld?

Image

Da har lyset sloknet utenfor operaen i Budapest – på tide å si godt natt

Høyre er best på høyrepolitikk

Høyre er best på Høyrepolitikk, skriver Lars Berge i Romerikes Blad

Høyre er best på Høyrepolitikk, skriver Lars Berge i Romerikes Blad

Nøkternhet, tro på mennesker og bærekraft er kjennetegn ved Høyres politikk. Vi har kontroll på økonomien i dag, på samme måte som da Kåre Willoch var statsminister. Valgfrihet og kvalitet var like sentrale for Høyre den gang Sverre Myrli (Ap) og jeg kom inn i politikken, som i dag. Læring i skolen, kvalitet i omsorgen, tryggere arbeidsplasser og smartere investeringer er i dag klare forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Gro og Kåre
1985 var et flott år. Willoch ble gjenvalgt som statsminister. Moderniseringen av det norske samfunnet kunne fortsette. Året etter velger Willoch å gå fordi Stortinget ønsker en mindre ansvarlig økonomisk politikk. Gro tar over. Den gang var det bensinavgiften. I dag er det handlingsregelen. Jens Stoltenberg bryter med sin egen bestilling av handlingsregelen. Erna ønsker å rette på det. Et klart skille mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Handlingsregelen
Handlingsregelen ble etablert som en sikkerhetsventil for å hindre overoppheting av norsk økonomi. Eller rett og slett hindre at vi bare skulle bruke opp sparepengene våre. Det skulle investeres for fremtiden. En grunnleggende del av kontrakten Jens Stoltenberg den gang gjorde med det norske folk. Den er brutt! Sikkerhetsventilen er ikke så god som den skulle vært. Bondevik II-regjeringen brukte nesten hele handlingsregelen på infrastruktur, utdanning, forskning, utvikling og andre vekstfremmende tiltak. Investeringer for fremtiden. Stoltenberg gjør stikk motsatt! Nøkternheten er borte.

Tiltak som virker
Høyre er opptatt av tiltak som virker. Tjenester som tilbyr rett kvalitet til brukere. Smartere bruk av ressursene. Vi vil skape verdier og kvalitet. Kinas tidligere leder, Deng Xiaoping så en gang om hvorfor Kina tok i bruk markedsøkonomiens naturkrefter, eller positive løfteevne. Det spiller ikke noen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus.  Sverre Myrli er mer opptatt av om katten er svart eller hvit. Høyre er mest opptatt av at katten fanger mus. Vi vil gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som svikter.

Verdiskaping og trygghet
Høyre ønsker å bruke de neste årene på Stortinget, og i regjering, på å snu skuta. Stø kurs mot fremtidig verdiskaping, og en trygg velferdsstat.

Jeg ønsker å ta frem noen konkrete eksempler som belyser tydelige forskjeller på Høyre og Arbeiderpartiet:

  • Økt læringsutbytte i skolen ved å satse på læreren
  • Kvalitet i omsorgen ved å redusere køer, satse på kunnskap og gi brukeren reell valgfrihet
  • Fjerne skatten på norske arbeidsplasser – skape tryggere arbeidsplasser
  • Smartere investeringer i vei, bane og infrastruktur – flere kilometer per krone, enda raskere

Høyre og Arbeiderpartiet er forskjellige
Listen er lang. Sverre Myrli må gjerne være mer opptatt av politikken i Sverige, enn Høyres program i Norge. Akkurat slik han er i sine siste debattinnlegg. Mumling og skremming overlater jeg til Myrli. Men, vi lover deg en regjering med nye ideer og bedre løsninger. Det er nettopp hva dette valget dreier seg om! Forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er like store i dag som i 1985.

Vi lager fortsatt politikk uten flere titalls millioner i støtte fra LO.