Handlingslammelse om fremtiden på Øvre Romerike?

Apati på Øvre Romerike skriver Eidsvoll Ullensaker Blad om Lars Berge sin utfordring. Janka Holstad fra Arbeiderpartiet kommenterer også Jan Tore Sanner sin kommunereform i artikkelen.

Lars Berge etterlyser lokalt initiativ fra kommuner på Øvre Ronerike

Nedre Romerike har muligheten til en ny kommune i fellesskap mellom Skedsmo, Sørum og Fet. Gratulerer! Mer enn 1 av 3 kommuner er nå på vei inn i en sammenslått kommune. Det er bra! Øvre Romerike og Gardemoen henger etter. Da er det tøft at lillebror Hurdal ønsker å danse med den største damen i rommet, Ullensaker. 

Hvorfor ønsker ikke de andre ordførerne på Øvre Romerike å påvirke neste generasjons fremtid? Er det feighet eller handlingslammelse som skyver beslutninger bort fra lokaldemokratiet, og tilbake til Stortinget som har vedtatt reformen? Noen tror denne reformen går over av seg selv. Er det slik at ordførere på Øvre Romerike fører sin egen befolkning bak lyset?

Kommunereformen er kanskje den viktigste saken i et hvert kommunestyre denne perioden.

Det er mange gode grunner til hvorfor vi på Øvre Romerike skal ta vår del av en nasjonal dugnad:

· Oljeprisen

· Arbeidsplasser

· Vi spiser av honningen til neste generasjon

· Ny teknologi endrer tjenester og brukervaner

Dagens kommunestruktur er tilpasset hest og kjerre. I dag er en stor andel av Norges befolkning innom Gardermoen, en eller flere ganger i løpet av året. Hva har endret seg på Romerike de 60 årene siden sist kommunereform: 

· Hovedflyplassen eller Oslo Lufthavn OSL

· 4-felt E6 fra Oslo til Hamar, og hele veien ned til Mellom-Europa

· Befolkningsveksten i Europas raskest voksende hovedstadsregion

· Romeriksporten

· Vekst i næringslivet

· Den delen av Akershus som vokser raskest

· Nærheten til Oslo

Høyre vil sette oss i stand til å være rustet for fremtidens arbeidsliv, velferd og teknologi. Perspektivmeldingen i 2013 viser behovene for omstilling, allerede før asylsituasjonen og et dramatisk fall i oljeprisen. Vår evne til å omstille Norge, vil avgjøre hvor god velferden er for neste generasjon. I hvor stor grad vi lykkes med viktige reformer, som velferdsreformen om kommunestruktur, vil ha stor betydning for vår evne til å skape både trygghet og muligheter.

Reformen er vedtatt igangsatt av Stortinget. Kommunereformen baseres på at hver kommune tar ansvar. Ansvar for å finne de beste løsningene lokalt. Men ingen må tro at denne reformen bare går over av seg selv. Ønsker vi på Øvre Romerike å avstå fra å vise ledelse, og heller la beslutningene bli tatt i Oslo? Jeg sier et klart og tydelig nei til unnfallenhet i en så viktig sak. Høyre sier et klart og tydelig ja til å ta et helt opplagt lederansvar.

Personlig gleder jeg meg til å legge ned det siste interkommunale selskapet på Øvre Romerike, og ønske velkommen til den nye kommunen, som eier og driver sine egne tjenester.  

Dette er en ektefølt hilsen, spesielt til Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad og Nes. Bli med og finne gode løsninger dere også 🙂

Jeg vil gjøre hverdagen både enklere og tryggere for folk flest. La oss sammen bruke muligheten til å skape fremtidens Romerike!

Eidsvoll Ullensaker Blad skriver om APati på Øvre Romerike rund kommunereform