Ny ungdomsskole i Jessheim – en gladsak!

Barna på startstreken for UKI-karusellen symboliserer oppstarten til ny ungdomskole på Jessheim

Kommunestyret har i dag vedtatt startskuddet for ny skole ved UKI-Arena.

Ullensaker kommunestyre har i kveld vedtatt å legge ny ungdomsskole som en del av UKI-Arena, i Jessheim. Det er en gladsak for barn, unge og foreldre i Ullensaker. Nå har vi banet vei for en veldig god skole, og en fantastisk utnyttelse av idrettsparken videre. Jeg håper virkelig at Ullensakers politikere vet å tenke slik også for fremtiden.

Høyre og Frp i Ullensaker har nå vedtatt plassering av ny ungdomsskole.

Politisk debatt
Jeg har stor respekt for politikere som har forskjellige meninger. Noen ville at skolen skulle legges et annet sted. Det er også viktig for den politiske debatten at kommunestyresalen bokstavlig talt kan ha stor takhøyde.

Etter å ha sett kveldens debatt er jeg glad for Ap sitt forslag om å be kontrollutvalget se på denne saken. Hvorfor er jeg det? Jo, det er fordi flere representanter, med Aps gruppeleder i spissen, insinuerer en politisk behandling jeg ikke kjenner meg igjen i (du kan se kommune-TV og vurdere selv).

En god skole
Personlig har jeg sett akkurat de samme dokumentene som Aps gruppeleder, omtrent samtidig. Begge vet vi at vedtatt rom- og funksjonsprogram legges til grunn. Lover og regler om offentlig anskaffelse må og skal selvsagt følges, her som i alle andre saker. Det er trist å se at hardt arbeidende fritidspolitikere (nesten) beskyldes for noe som mangler rot i virkeligheten. I Ap sitt litt desperate korstog mot OPS, faller det ord og uttrykk som bør belegges vesentlig bedre før de fremmes.

Hardt arbeidende gruppe
Jeg er glad for at Høyres gruppe (selvsagt) har vært grundig, habil, gjennomdiskutert og alene i å beslutte sitt syn i denne saken. Det er en stolt lokalforeningsleder som vet at gruppen har, også i kveld, levert en solid innsats i behandling av viktige saker for Ullensaker sin fremtid.

Da vil jeg få lov til å ønske alle mine politikervenner i Ullensaker en riktig god sommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fremtid for kommunen eller en kommune for fremtiden?

Buttons på jakkeslaget med Høyre-logo, H-partner-logo, Ullensaker, Willy og et bilde av Willy Kvilten

Willy Kvilten som ny ordfører i Ullensaker, skriver Lars Berge

Jeg tror Willy Kvilten blir Ullensakers neste ordfører. Sammen jobber vi hardt for flere nye høyreordførere på Romerike, etter valget neste år. Jeg håper de blir den siste ordfører i sin kommune. Hvorfor? Jeg ønsker større makt og innflytelse til innbyggerne på Romerike. Mindre makt til staten, fylkesmannen og fylkeskommunen. Nærhet til der hvor beslutningene virkelig fattes. Continue reading

Samtalen på torget er gatas parlament

Rosetoget i Oslo viser enorme folkemengder som demonstrerer med roser og flagg, i Oslo 25. juli 2011.

Hvem er dommer over ytringsfriheten?

Oppskriften på politikk, eller formelen på demokrati =The Parlament of Nothing. Demokrati og politikk er ingenting uten gatas parlament. En politikers evne til å lytte, til å være i dialog, spesielt utenfor kronikker og parlament, skaper meningsfulle endringer. Oppskriften på politikk finnes ikke. Nettopp derfor er en demo for mye bedre, enn en demo for lite.

Jeg er politiker. Politisk engasjement nytter. Politikk nytter når du lytter. Når du lytter, må du ha evnen til å gå i dialog. Dialog med de som roper, og dialog med de som tier.

Det er ikke ofte jeg går i demo. Men, det er befriende å gå i demo for noe du både brenner for og tror på. Kanskje har jeg til og med rett! Forteller du meg at det er galt å stå foran Stortinget å demonstrere mot Datalagringsdirektivet? Etterpå ble det vedtatt. Med støtte fra mitt eget parti. Jeg er fortsatt i mot, og veldig glad for demoen. Det gjør min kamp videre, for alt jeg tror på, mye lettere. Blant annet kampen for at mitt parti vinner valget 9. september. Tusen takk til deg som organiserer og inviterer til demo!

Rasmus L. Rasmussen (Ap) sin kronikk på Ytring forundrer meg. Han kritiserer raddisser som demonstrerer. Vi har alle friheten til å “kaste bort tiden” på nøyaktig hva vi vil. Det er en av valgfrihetene vi har i et demokrati. Samtidig er det en slett analyse å hevde at demoer eller protestbevegelser er et stort problem i Norge.

Hva er egentlig forskjellen på en “raddiss-demo” og rosetoget? I dag er det to år siden jeg gikk i rosetoget som Lars, ikke som medlem av et politisk parti. Men, sjelden har jeg ropt høyere eller trampet hardere. Opplevelsen av gatas parlament er en vitamininnsprøytning, i alle politikkens blodårer.

En politikers kontakt med den virkelige verden er helt avgjørende. Nettopp derfor kan ikke, eller bør ikke, absolutt alle være politkere. Noen må ha andre perspektiver. Det er samfunnet. Varsellampene mine lyser mye sterkere i samtale med en lobbyist, særinteresse-grupper eller yrkespolitikere, enn i samtalen mellom mennesker på gata. Gi meg det ekte engasjementet, uansett hvor høyt eller lavt du roper.

Jeg vil ha et mangfold, både i og utenfor politikken. Ytringsfriheten eller menneskeverdet skiller ikke på hvor mange som går i demo, hvor ofte. Nettopp derfor elsker jeg gatas parlament!

PS! Bruk stemmeretten din 9. september! Den er en naturlig del av gatas parlament.

Jo Skårderud (Rødt) sin svarkronikk på Ytring er verdt å lese. Spesielt bra er avslutningen. Kudos for følgende sitat fra Margareth Thatcher: “Heller en å høre på Rasmussen bør folk (for en gangs skyld) lytte til noen bevingede ord fra the iron lady, Margareth Thatcher: «Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.»”