Samtalen på torget er gatas parlament

Rosetoget i Oslo viser enorme folkemengder som demonstrerer med roser og flagg, i Oslo 25. juli 2011.

Hvem er dommer over ytringsfriheten?

Oppskriften på politikk, eller formelen på demokrati =The Parlament of Nothing. Demokrati og politikk er ingenting uten gatas parlament. En politikers evne til å lytte, til å være i dialog, spesielt utenfor kronikker og parlament, skaper meningsfulle endringer. Oppskriften på politikk finnes ikke. Nettopp derfor er en demo for mye bedre, enn en demo for lite.

Jeg er politiker. Politisk engasjement nytter. Politikk nytter når du lytter. Når du lytter, må du ha evnen til å gå i dialog. Dialog med de som roper, og dialog med de som tier.

Det er ikke ofte jeg går i demo. Men, det er befriende å gå i demo for noe du både brenner for og tror på. Kanskje har jeg til og med rett! Forteller du meg at det er galt å stå foran Stortinget å demonstrere mot Datalagringsdirektivet? Etterpå ble det vedtatt. Med støtte fra mitt eget parti. Jeg er fortsatt i mot, og veldig glad for demoen. Det gjør min kamp videre, for alt jeg tror på, mye lettere. Blant annet kampen for at mitt parti vinner valget 9. september. Tusen takk til deg som organiserer og inviterer til demo!

Rasmus L. Rasmussen (Ap) sin kronikk på Ytring forundrer meg. Han kritiserer raddisser som demonstrerer. Vi har alle friheten til å “kaste bort tiden” på nøyaktig hva vi vil. Det er en av valgfrihetene vi har i et demokrati. Samtidig er det en slett analyse å hevde at demoer eller protestbevegelser er et stort problem i Norge.

Hva er egentlig forskjellen på en “raddiss-demo” og rosetoget? I dag er det to år siden jeg gikk i rosetoget som Lars, ikke som medlem av et politisk parti. Men, sjelden har jeg ropt høyere eller trampet hardere. Opplevelsen av gatas parlament er en vitamininnsprøytning, i alle politikkens blodårer.

En politikers kontakt med den virkelige verden er helt avgjørende. Nettopp derfor kan ikke, eller bør ikke, absolutt alle være politkere. Noen må ha andre perspektiver. Det er samfunnet. Varsellampene mine lyser mye sterkere i samtale med en lobbyist, særinteresse-grupper eller yrkespolitikere, enn i samtalen mellom mennesker på gata. Gi meg det ekte engasjementet, uansett hvor høyt eller lavt du roper.

Jeg vil ha et mangfold, både i og utenfor politikken. Ytringsfriheten eller menneskeverdet skiller ikke på hvor mange som går i demo, hvor ofte. Nettopp derfor elsker jeg gatas parlament!

PS! Bruk stemmeretten din 9. september! Den er en naturlig del av gatas parlament.

Jo Skårderud (Rødt) sin svarkronikk på Ytring er verdt å lese. Spesielt bra er avslutningen. Kudos for følgende sitat fra Margareth Thatcher: “Heller en å høre på Rasmussen bør folk (for en gangs skyld) lytte til noen bevingede ord fra the iron lady, Margareth Thatcher: «Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.»”