Høyre er best på høyrepolitikk

Høyre er best på Høyrepolitikk, skriver Lars Berge i Romerikes Blad

Høyre er best på Høyrepolitikk, skriver Lars Berge i Romerikes Blad

Nøkternhet, tro på mennesker og bærekraft er kjennetegn ved Høyres politikk. Vi har kontroll på økonomien i dag, på samme måte som da Kåre Willoch var statsminister. Valgfrihet og kvalitet var like sentrale for Høyre den gang Sverre Myrli (Ap) og jeg kom inn i politikken, som i dag. Læring i skolen, kvalitet i omsorgen, tryggere arbeidsplasser og smartere investeringer er i dag klare forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Gro og Kåre
1985 var et flott år. Willoch ble gjenvalgt som statsminister. Moderniseringen av det norske samfunnet kunne fortsette. Året etter velger Willoch å gå fordi Stortinget ønsker en mindre ansvarlig økonomisk politikk. Gro tar over. Den gang var det bensinavgiften. I dag er det handlingsregelen. Jens Stoltenberg bryter med sin egen bestilling av handlingsregelen. Erna ønsker å rette på det. Et klart skille mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Handlingsregelen
Handlingsregelen ble etablert som en sikkerhetsventil for å hindre overoppheting av norsk økonomi. Eller rett og slett hindre at vi bare skulle bruke opp sparepengene våre. Det skulle investeres for fremtiden. En grunnleggende del av kontrakten Jens Stoltenberg den gang gjorde med det norske folk. Den er brutt! Sikkerhetsventilen er ikke så god som den skulle vært. Bondevik II-regjeringen brukte nesten hele handlingsregelen på infrastruktur, utdanning, forskning, utvikling og andre vekstfremmende tiltak. Investeringer for fremtiden. Stoltenberg gjør stikk motsatt! Nøkternheten er borte.

Tiltak som virker
Høyre er opptatt av tiltak som virker. Tjenester som tilbyr rett kvalitet til brukere. Smartere bruk av ressursene. Vi vil skape verdier og kvalitet. Kinas tidligere leder, Deng Xiaoping så en gang om hvorfor Kina tok i bruk markedsøkonomiens naturkrefter, eller positive løfteevne. Det spiller ikke noen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus.  Sverre Myrli er mer opptatt av om katten er svart eller hvit. Høyre er mest opptatt av at katten fanger mus. Vi vil gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som svikter.

Verdiskaping og trygghet
Høyre ønsker å bruke de neste årene på Stortinget, og i regjering, på å snu skuta. Stø kurs mot fremtidig verdiskaping, og en trygg velferdsstat.

Jeg ønsker å ta frem noen konkrete eksempler som belyser tydelige forskjeller på Høyre og Arbeiderpartiet:

  • Økt læringsutbytte i skolen ved å satse på læreren
  • Kvalitet i omsorgen ved å redusere køer, satse på kunnskap og gi brukeren reell valgfrihet
  • Fjerne skatten på norske arbeidsplasser – skape tryggere arbeidsplasser
  • Smartere investeringer i vei, bane og infrastruktur – flere kilometer per krone, enda raskere

Høyre og Arbeiderpartiet er forskjellige
Listen er lang. Sverre Myrli må gjerne være mer opptatt av politikken i Sverige, enn Høyres program i Norge. Akkurat slik han er i sine siste debattinnlegg. Mumling og skremming overlater jeg til Myrli. Men, vi lover deg en regjering med nye ideer og bedre løsninger. Det er nettopp hva dette valget dreier seg om! Forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er like store i dag som i 1985.

Vi lager fortsatt politikk uten flere titalls millioner i støtte fra LO.