En fremtid for kommunen eller en kommune for fremtiden?

Buttons på jakkeslaget med Høyre-logo, H-partner-logo, Ullensaker, Willy og et bilde av Willy Kvilten

Willy Kvilten som ny ordfører i Ullensaker, skriver Lars Berge

Jeg tror Willy Kvilten blir Ullensakers neste ordfører. Sammen jobber vi hardt for flere nye høyreordførere på Romerike, etter valget neste år. Jeg håper de blir den siste ordfører i sin kommune. Hvorfor? Jeg ønsker større makt og innflytelse til innbyggerne på Romerike. Mindre makt til staten, fylkesmannen og fylkeskommunen. Nærhet til der hvor beslutningene virkelig fattes.

De siste femti år har kommuner blitt pålagt et titalls flere oppgaver, uten at kommunestrukturen har endret seg. Jeg nevner SFO, barnehage, barnevern, HVPU, geriatri og psykiatri. Næringslivet, demografi og innbyggernes utdanningsnivå endrer seg, uten at kommunestrukturen henger med.

Spesielt på Romerike
Ekspertutvalget har sine betraktninger om størrelse og antall kommuner. Det er bra og vel fundert. Vi må uansett fokusere på det som er spesielt på Romerike.

Her er det noen utfordringer og muligheter resten av landet opplever annerledes.

  • Naboskapet til Oslo
  • Befolkningsvekst og urbanisering
  • OSL
  • Kollektivtrafikk
  • Arealplanlegging på tvers av kommunegrenser

Tettheten mellom rådhusene på Romerike er noe statsråd Jan Tore Sanner peker på. Det er ingen tvil om at Romerike har et særpreg vi må ta på fullt alvor. Jørn Rattsø peker i SØF-rapport nr. 02/14 på at veksten i byregioner skjer med en sterkt fragmentert kommuneinndeling. Det hindrer planlegging og regulering av et samlet utbyggingsmønster for storbyene.

Lokaldemokrati
Jeg er glad for at flere sentrale politikere på Øvre Romerike er positiv til å fokusere på innbyggeropplevelsen i fremtidens kommune. Siste ØRU-konferanse ga noen positive signal. Da blir det litt trist å lese Martin Bjerke (SV) sitt innlegg 27. mai. Han representerer et parti som igjennom flere tiår har bidratt til å bygge en større stat, på bekostning av sterke lokaldemokrati. Det har lenge blitt flyttet mer makt fra lokale rådhus til Staten. Partier som SV og Ap har vært blant frontkjemperne for en sterkere stat, og svakere kommuner.

Interkommunale selskap
Hybriden interkommunale selskap er eksempel på konstruksjoner som ødelegger demokratiet. Makt og ansvarliggjøring flyttes bort fra kommunestyret. Vi trenger flere robuste kommuner, og færre interkommunale selskap. Jeg ser frem til den dagen vi kan legge ned det siste interkommunale selskapet, romerikskommuner i mellom.

Visjoner
Vi trenger flere politikere som deltar i debatten om en kommune for fremtiden, fremfor å diskutere hvem de ikke vil slå seg sammen med. Politikere må våge å ha visjoner for fremtiden. Vi kan ikke møte morgendagens utfordringer med gårdagens løsninger. Jeg håper å se flest mulig politikere gå rettvendt inn i fremtiden. Det er mitt ønske at Martin Bjerke får en ensom ferd, med å gå den veien baklengs.

Kommunegrenser
Jeg ønsker debatten om hva du forventer av din kommune, hjertelig velkommen! Høyre på Romerike er godt i gang med arbeidet og debatten. Diskusjonen om hvor kommunegrensene skal gå, tar vi etterpå. Dette er først og fremst en debatt om innholdet i kommunen!

Du er hjertelig velkommen til Høyre på Romerike sitt åpne medlemsmøte for å diskutere kommunereformen, på Høyres Hus i Lillestrøm, 5. juni kl 18:00.

Vel møtt!

Lars Berge
Leder i Ullensaker Høyre og Romeriksforum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s